Sâu-đi-ô: 04 cách để luyện tập lại trí nhớ

Podcast đầu tiên này mình sẽ chia sẻ về 4 cách đơn giản dễ thực hiện để kêu gọi não của bạn về bên bạn, chứ không để nó bỏ nhà đi rong nữa nhé 😉