Sưu tầm: “Đừng đặt cuộc sống trong giới hạn của những người trung bình”

Ngày hôm nay Facebook nhắc lại 12 năm trước mình tâm đắc một bài phát biểu của luật sư tố tụng người Singapore, với lời khuyên ngắn gọn của ông ấy trong cuộc sống, trong đó có tình yêu. Mình ấn tượng nhất bởi ba câu ngắn nhưng mang hàm nghĩa sâu sắc về tình yêu: "Thật quá dễ dàng để tìm một lý do không yêu ai đó, hơn là làm ngược lại. Chỉ cần duy nhất một lý do để từ chối. Tình yêu lại đòi hỏi sự chấp nhận toàn diện."