Sâu-đi-ô: 4 đức tính của người lớn mà mình học được

Nói xấu người lớn (như nói xấu ba mẹ, họ hàng, thầy cô) đã thành thói quen khó bỏ của bọn trẻ (trâu) như mình. Vậy nếu nghĩ tích cực thì mình học được gì từ người lớn?