Sâu-đi-ô: 20 sự thật Sâu nhận ra vào năm 30 tuổi trong đời mình

Có dịp ngồi nhìn lại và so sánh những suy nghĩ của năm 20 tuổi và năm 30 tuổi sao thấy khác quá khác. Trong tập này Sâu sẽ chia sẻ về những sự thật bản thân nhận ra trong công việc – tình yêu – gia đình và cuộc sống. Love you xxx