Sâu-đi-ô: Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua

Sau khi ăn nằm dầm dề những ngày Tết thì nay Ngân Sâu đã quay trở lại lảm nhảm rất dài về suy nghĩ “mọi chuyện rồi cũng sẽ qua”.