Sâu-đi-ô: Làm bạn thân của chính mình

Ở hành trình tìm hiểu bản thân mà nhiều người hay nhắc đến, làm bạn với chính mình là điều đầu tiên trước khi đi vào con đường phát triển bản thân. Vậy làm bạn với chính mình là làm gì? Làm sao để làm bạn được với chính mình?