Sâu-đi-ô: Lảm nhảm chuyện ở Mỹ mùa dịch

Podcast hôm nay tập trung 2 nội dung: lảm nhảm chuyện ở Mỹ mùa dịch và những điều tích cực mình nhận thấy từ dịch bệnh.