Sâu-đi-ô: Học cách trân trọng những gì mình đang có

Trân trọng những gì mình đang có để dễ dàng thấy vui từ những điều nhỏ nhỏ hàng ngày.