Sâu-đi-ô: 4 điều mình làm khi mình tự học lĩnh vực mới tại nhà

Nhân dịp rảnh rỗi giữa đại dịch, mình có theo học vài thứ liên quan đến viết kịch bản phim điện ảnh. Podcast này rút tỉa 4 điều mình nhận ra khi mình tự học lĩnh vực mới tại nhà. Khá đơn giản và bạn có thể áp dụng thử.