Sâu-đi-ô: Những điều mình học được từ trẻ con

Hola! Podcast của mình ngày hôm nay có những cập nhật mới về chuyện mình học viết kịch bản như thế nào, tình hình làm youtube ra sao & dĩ nhiên không thể thiếu nội dung chính: Những điều mình học được từ trẻ con, chính xác là từ con bé cháu 2 tuổi của mình :).