Sâu-đi-ô: 3 điều mình hối hận nhất trong cuộc sống

Mình từng tự tin là một mai có ra sao, mình cũng không có gì hối hận. Nhưng mình sai rồiii!! Trong tập 014 của Sâu-đi-ô, mình chia sẻ 3 điều mình hối hận nhất trong cuộc sống, và mình đang sửa đổi dần dần từ những sai lầm đó.