Sâu-đi-ô: Mình nghĩ gì những lúc chán nản?

Ai cũng có những giai đoạn từ chán chán thông thường tới siêu chán, rồi suy nghĩ tiêu cực thiệt nhiều. Mình cũng từng vậy. Hôm nay mình chia sẻ một chút về những suy nghĩ của mình trước đây khi chán và sau này khi gặp chuyện làm cho mình nản. Love xx