Sâu-đi-ô: Kể chuyện đi chơi tại Utah và những bài học rút ra dành cho bản thân

Mình vừa đi The Mighty 5 ở Utah và Grand Canyon ở Arizona về. Trên đường đi gặp 1 số trở ngại mà nhờ vậy thức tỉnh mình rất nhiều thứ đã từ lâu mình ngủ quên trong điều đó. Tập này mình sẽ chia sẻ về 4 bài học phát triển bản thân sau chuyến đi chơi. Tập 20 mừng sinh nhật thứ 20 của mình luôn hihi.