Dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp tâm trí

Từ lâu mình đã luôn tin vào câu "nhà cửa phản ánh tư duy", cứ nhìn một vòng nơi ở của bất kỳ người nào, kể cả bản thân, mình có thể liên tưởng được ngay suy nghĩ, cảm xúc, hay nội tâm của người đó như thế nào. Mình yêu thích việc dọn dẹp nhà cửa mỗi khi tâm trí đang bừa bộn, bởi vì những lúc như vậy, cũng là lúc mình đang sắp xếp lại những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu.