Suy nghĩ về: Ý nghĩa cuộc sống

Không biết vô tình hay hữu ý mà có một thông điệp rất rõ ràng đến từ phim Deadpool 2, quyển sách Man’s search for meaning và một bài viết của Mark Manson - cả ba đều xoay quanh đến “meaning of life”. Tự nhận thấy giai đoạn này của bản thân không đến nỗi nào, thế nhưng cứ nghĩ đến cụm từ ý nghĩa cuộc sống cũng đều khiến bản thân tôi dừng lại một chút để nhìn lại mọi thứ.