MHAW: World Mental Health Day 2022

Hôm nay nhân ngày nhận thức về sức khoẻ tâm thần/tinh thần của thế giới - World Mental Health Day, 10.10.2022, mình lại nhớ đến một số sự kiện mình từng chứng kiến trong cuộc sống. Bản thân mình và vài người bạn thân của mình, đã từng trải qua những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, thậm chí có người đã quyết định chọn chơi lại từ đầu trò chơi mang tên Cuộc Sống ở một thế giới khác.

MHAW: Người hướng nội sống trong thế giới hướng ngoại

Người hướng nội và người hướng ngoại khác nhau ở chỗ năng lượng được sạc đầy mỗi khi họ mỏi mệt: người hướng nội căng thẳng mệt mỏi thì cần được ở một mình và chiêm nghiệm; người hướng ngoại giải toả căng thẳng giữa đám đông cuồng nhiệt và gặp nhiều người để tỏ bày nỗi niềm của mình.