MHAW: World Mental Health Day 2022

Hôm nay nhân ngày nhận thức về sức khoẻ tâm thần/tinh thần của thế giới - World Mental Health Day, 10.10.2022, mình lại nhớ đến một số sự kiện mình từng chứng kiến trong cuộc sống. Bản thân mình và vài người bạn thân của mình, đã từng trải qua những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, thậm chí có người đã quyết định chọn chơi lại từ đầu trò chơi mang tên Cuộc Sống ở một thế giới khác.

MHAW: Không bao giờ là quá trễ

Lúc mình ở những năm 20, mình rất nóng vội và thiếu kiên nhẫn với mọi thứ: làm ở một công ty chưa được bao lâu, mình đã muốn có những quyền lợi ngang chức trưởng phòng; khởi sự doanh nghiệp mới chưa tròn một năm, thì mình đã đặt ra những mục tiêu trên trởi, khó mà đạt được chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Mình hay lý do “nếu không phải bây giờ thì khi nào”, và lúc nào cũng cảm thấy mình đã bỏ lỡ những cơ hội tươi sáng nhất.